به جهت سهولت ارتباط با مدیر عامل مؤسسه فرهنگی فدک فرصت ذیل پیشنهاد می گردد: (بر روی تصویر زیر کلیک کنید)

  تماس با ما

nike free tr fit 3

 

 

گزيده اساسنامه موسسه فرهنگي فدك

هدف موسسه:

     ترويج و تبليغ فرهنگ مبين اسلام از طريق تلاشهاي فرهنگي و هنري، براساس اصول و ارزشهاي ناب ديني كه توسط پيامبر اكرم(ص) تعليم و توسط اهل بيت معصومين(ع) ترويج و تبيين گرديده و پس از سالها متمادي ظلمت، در دوران جمهوري اسلامي ايران و به زعامت قائد عظيم الشان حضرت امام خميني(ره) شكوفا گرديده و توسط انقلابيون و ايثارگران از جان گذشته به عرصه ظهور رسيده است.

 

مجمع عمومي:

     مجمع عمومي عالي ترين ركن موسسه مي باشد كه از يك تا پنج نفر عضو خواهد داشت در صورتيكه هر يك از اعضاء مجمع عمومي از ادامه همكاري به هر صورتي امتناع ورزد، تعيين جانشين واجد شرايط بر عهده ساير اعضاي مجمع عمومي خواهد بود كه با اكثريت آراء انتخاب و منصوب خواهد گشت.

 

وظايف مديرعامل:

     مدير عامل (مدير مسئول ) داراي وظايف مشروحه ذيل است:

الف: اجراي مصوبات هيئت مديره.

ب: اداره امور موسسه و توسعه آن از طريق فعاليتهاي مشروحه مندرج در ماده (3) اساسنامه و مطابق آئين نامه و مقررات مصوب.

ج: اجرا و اعمال تمامي يا آن قسمت از وظايف و اختيارات هيئت مديره كه ممكن است توسط آن هيئت به وي تفويض گردد.

د: پيشنهاد نصب و عزل رؤساي موسسات موضوع بند (ه).

ه: نصب و عزل معاونين ومديران واحدهاي مختلف موسسه .

و: اداره اموال موسسه موضوع بند (ح) از ماده 19 در چارچوب اهداف سياستهاي موسسه.

ز: دستور استخدام يا اخراج كاركنان پس از طي مراحل و تشريفات اداري.

ح: رسيدگي به حسابها و امور مالي موسسه.

ط: پيشنهاد اصلاح و يا تغيير تشكيلات و مقررات به هيئت مديره.

ي: نمايندگي از سوي هيئت مديره به عنوان مدير مسئول در مقابل مراجع ذيربط به استثناء مواردي كه به موجب تبصره ذيل ماده 20 شخص ديگري به عنوان مدير مسئول تعيين شود.

 

انحلال:

     چنانچه مجمع عمومي با اكثريت آرائ، رأي به انحلال موسسه دهند موسسه منحل مي گردد.

        تبصره: يك نفر از اعضا مجمع عمومي مسئول تسويه حساب مالي و اقدامات خاص انحلال مي گردد.

      كليه اموال و دارائي هاي موسسه كه پس از تسويه حساب باقي مي ماند بعنوان اموال بيت المال تلقي گرديده و بايد به حساب ولي فقيه واريز گردد.

 

صفحه نخست         در باره موسسه          ارتباط با ما          بانک اطلاعات خدام الحسین(ع)            خانواده بزرگ فرهنگی