شماره خبر: 405
تاریخ: 1394/08/27

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

 

گردهمایی عوامل اجرایی نمایش خورشید کاروان در سال 1394

 

 

اولین گردهمایی عوامل اجرایی نمایش خورشید کاروان در سال 1394 در روز چهارشنبه بیست و هفتم آبان ماه در محل رستوران خورشید با حضور بازیگران، همسرایان، عوامل صحنه، عوامل دکور و سایر دست اندرکاران اجرایی برگزار شد.