صفحه نخست

دانستنیهای رمضان

 

احکام افطار عمد روزه ماه رمضان

(آیت الله العظمی سیستانی)

      

سؤال :

حکم باطل کردن روزه با خوردن يا آشاميدن يا جماع يا استمناء يا باقى ماندن بر جنابت در ماه رمضان چیست؟

جواب :

اگر كسى روزه ماه رمضان را به خوردن يا آشاميدن يا جماع يا استمناء يا باقى ماندن بر جنابت باطل كند، در صورتى كه از روى عمد و اختيار باشد و از روى ناچارى و جبر نباشد اضافه بر قضا، كفاره هم بر او واجب مى ‏شود. و احتياط مستحب آن است كه كسى كه روزه را به غير آنچه گفته شد باطل كند، اضافه بر قضا، كفاره هم بدهد. و اگر كسى چيزى از آنچه را كه گذشت انجام دهد، در حالى كه عقيده قطعى داشته كه روزه را باطل نمى ‏كند، كفاره بر او واجب نيست. وهمچنين است كسى كه نمى‏دانسته روزه بر او واجب است، مانند كودكان در اوائل بلوغ . و در كفاره افطار روزه ماه رمضان، کافی است شصت فقير را سير كند يا به هر كدام يك مُد كه تقريباً ۷۵٠ گرم است ، طعام ـ يعنى گندم يا جو يا نان و مانند اينها ـ بدهد.