تصاویر

مراسم جشن افتتاحیه

مرکز آموزش هنرهای نمایشی فدک

هشتم مرداد ماه 1387

آلبوم شماره دو

 

برگزاری نماز جماعت ، قرائت قرآن کریم و مداحی اهلبیت عصمت و طهارت در آغاز مراسم

 

www.fadakci.com