تصاویر

مراسم جشن افتتاحیه

مرکز آموزش هنرهای نمایشی فدک

هشتم مرداد ماه 1387

آلبوم شماره سه

 

سخنرانی مهندس متوسلی مدیر عامل موسسه فرهنگی فدک

و مهندس محمدرضا نوربخش مدیر مرکز آموزش 

 

www.fadakci.com