بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
     خ   10
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 اديب خائيز 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
2 محمد  خادم 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
3 محمد جواد خاركن    
4 مائده خاك نهاد 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
5 حسين خاكباز   همکار نمایش خورشید کاروان
6 داوود خاكباز   همکار نمایش خورشید کاروان
7 علي خاكباز   همکار نمایش خورشید کاروان
8 مريم خاكباز   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
9 مهرداد خاكباز   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
10 مهرنوش خاكباز   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
11 نفيسه خاكباز   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
12 نيما خاكباز   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
13 محمد مهدي خاكسار 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
14 محمد حسام خاكي 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
15 محمد حسين خاكي 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
16 مهديس خالدي   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
17 مسعود خالقي 1386 مداح نمایش خورشيد كاروان اروميه
18 مرجان خان احمدي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
19 مصطفي خانكي 1386 بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان تفرش
20 عليرضا خاني   نمایش خورشيد كاروان تهران
21 ياسين خاهاني 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
22 بابك مهدي خبازيان 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
23 علي خداداد 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
24 عليرضا خداداد دزفولي 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
25 ايمان خدادادي 1374 دكور نمايش خاك تا افلاك 
26 محمد رضا خدادادي   نمایش خورشيد كاروان
27 نرگس خدادوست 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
28 مهدي خداورديان 1386 مدير اجرا نمايش خورشيد كاروان
29 شيلانه خزائي   نمايش خورشيد كاروان سنندج
30 خانم خضرايي   همكاران نمايش خورشيد كاروان 
31 رقيه خضرايي   همكاران نمايش خورشيد كاروان 
32 محمد خضرايي    نغمه سرای نمایش خورشید کاروان
33 محمد تقي خضرايي    بازيگر خردسال نمايش خورشيد تهران
34 محمد صادق خضرايي    بازيگر خردسال نمايش خورشيد تهران
35 مهدي خضرايي    همکار نمايش خورشيد تهران
36 عاطفه خلچاني 1386 بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان تفرش
37 نواب خلف زاده   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
38 زهرا خليل پناه 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
39 امير خليلي 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
40 محمد خليلي پناه 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
41 محمد رضا خليلي خرم 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
42 فاطمه خمسه    
43 مجيد خمسه    
44 حسين خوئيني 1386 اركستر هلال كاروان
45 سناريا خورشيدي   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
46 علي رضا خورشيدي فر 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
47 ابوالقاسم خيرخواه    
48 سيد حسين خشور 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم
49 حسين خليل پور 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم