بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
     ذ   12
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 خانم ذاكري   نمایش خورشيد كاروان
2 مريم ذكايي    
3 فرشيد ذوالفقاري    
4 محمودرضا ذوالفقاري 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
5 سعيد ذهني   آهنگساز و رهبر اركستر هلال كاروان