بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
     ز   14
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 روح ا.. زارع    
2 اسماء زارعي   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
3 عليرضا زارعي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
4 كوروش زارعي   بازيگر نمایش خورشيد كاروان اروميه
5 پونه زال   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
6 محمد زاويه    
7 محمد حسين زاويه    
8 امير حسين زرين قلم   همكاران نمايش خورشيد كاروان 
9 ساناز زعيمي 1386 گريم نمايش اذان صبح
10 سيد محسن زعيمي    
11 اويس زكي خاني   نمایش خورشيد كاروان
12 محمد علي زكي خاني   بازيگر نمايش زخم مدينه
13 هدي زكي خاني   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
14 مريم زماني    
15 مهسا زماني مقدم 1380 همکار دفتر موسسه
16 آتنا زنگنه 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
17 حميرا زنگنه نژاد   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
18 بزرگمهر زياران   عوامل نمايش خورشيد كاروان هلند
19 حورا زياران   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان هلند
20 مهدي زيارتي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
21 سجاد زينلي   نمایش خورشيد كاروان
22 زهرا زبيدي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر