بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
     ض   19
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 حميدرضا ضميرايي    
2 صبا ضياء   نمايش خورشيد كاروان سنندج