بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

       
     ع   22
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 مينا عابد علي    
2 بهجت عابديان 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
3 عليرضا عابديني    
4 حسين عالم بخش    
5 سميه عالم بخش    
6 سيد رضا عالمي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
7 سيد مسعود عالمي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
8 صابر عامري   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
9 محمد مهدي عامري   نمایش خورشيد كاروان
10 مونا عبادپور 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
11 اميد عباسي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
12 زهرا عباسي    
13 شفيعه عباسي   نمايش خورشيد كاروان سنندج
14 علي عباسي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
15 مصطفي عباسي 1386 بازيگرنمايش خورشيد كاروان تفرش
16 هادي عباسي 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
17 زهرا عبدالعلي زاده    
18 اكبر عبدي    بازیگر نمایش از خاک تا افلاک
19 مجتبي عبدي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
20 مهدي عبدي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
21 احمد عرفانيان   عوامل نمايش خورشيد كاروان هلند
22 زهرا عرفانيان   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان هلند
23 سيامك عزتي 1386 انتظامات نمایش خورشيد كاروان اروميه
24 احمد عزيز 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
25 پريا عزيز آبادي    
26 حامد عزيزي    
27 جعفر عسگري 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
28 حسين عسگري    
29 سميه عسگري 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
30 منوچهر عسگري    
31 علي عسگري دولابي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
32 محمد رضا عطايي فر 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
33 سعيد عظيمي   همکار نمایش خورشید کاروان 
34 جعفر عظيمي اصفهاني    رئیس هیئت مدیره موسسه
35 زينب عظيمي اصفهاني   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
36 فاطمه عظيمي اصفهاني   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
37 مهدي عظيمي اصفهاني   همکار نمایش خورشید کاروان 
38 محمد رضا عقيلي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
39 ياسمين علاقه مند   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
40 امير محمد علي آبادي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
41 علي عليائي نژاد 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
42 زهرا عليپور 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
43 فاطمه عليپور 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
44 آيدا عليزاده 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
45 بابك عليزاده   نمایش خورشيد كاروان تهران
46 رزماري عيسي پور 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
47 ريچارد عيسي پور 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
48 مصطفي عبدي 1386 محلات
49 محبوبه عبدي 1386 محلات
50 علي رضا عدلي 1386 محلات
51 عارفه عسگري 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان تفرش
52 مهتاب عسگري 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر
53 شاهين عيسايي 1386 محلات
54 شهرزاد عيسايي 1386 محلات
55 رامتين عيوض محمدي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر
56 رانيا عيوض محمدي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر
57 محمد صالح عامری 1373 بازيگر خردسال خورشيد كاروان تهران