بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

       
     غ   23
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 محمد علي غائبي 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
2 عطيه غبيشاوي 1386 بازیگر نمایش پنجره فولاد
3 علي غرب    
4 پيمان غريب پناه 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
5 سيد محمد حسين غضنفري   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
6 مصطفي غفار زاده 1386 بازيگر نمایش خورشيد كاروان اروميه
7 سعيد غفاري   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
8 عباس غفاري 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
9 فاطمه غفاري   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
10 هانيه غفاري   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
11 خانم غفوري   همکار نمایش خورشید کاروان
12 مهدي غفوري   همکار نمایش خورشید کاروان
13 محسن غفوريان   همكار نمايش خورشيد كاروان 
14 سيد محمد غياثي   لوازم صحنه نمایش خورشيد كاروان اروميه
15 مليكا غياثي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
16 محمد رضا غفاري 1386 محلات