بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

       
     گ   27
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 سيد محمد رضا گراكويي    
2 روح ا.. گرانمايه    
3 مهديه گل محمدي 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
4 علي گلزاده    
5 سپهر گودرزي 1386 گريم نمايش اذان صبح
6 محسن گودرزي 1385 حركات رزمي نمايش اذان صبح
7 نيما گودرزي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
8 محمد رضا گرامي 1386 محلات
9 مرجان گلچين 1386 محلات