بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
     ن   30
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 حديث نادري    خورشيد كاروان
2 كيميا نازمهر 1386 بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان تفرش
3 مهرداد ناصحي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
4 نسرين ناصحي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
5 محمد حسن ناظمي   بازيگر خردسال خورشيد كاروان 
6 محسن نامجو 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
7 الهام نامني   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
8 بابك نامورآزاد 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
9 ليلا نبات جو 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
10 سيد محمد مهدي نبوي 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
11 زهرا نجفي 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
12 علي نجفي   نمایش خورشيد كاروان
13 حميد رضا نحوي    
14 حسن ندافي 1374 بازيگر نمايش خاك تا افلاك
15 زهرا نذيري   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان هلند
16 محمد مهدي نراقيان   همكاران نمايش خورشيد كاروان 
17 آتوسا  نژاد انصاري 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
18 زينب نساج دزفولي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
19 محمد نصراللهي    همسرایی نمايش خورشيد كاروان
20 عفت نظري   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
21 فاطمه نظري 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
22 كاظم نظري    
23 مهدي نعمت اللهي    
24 اصغر نقابي 1378 ناظر تسليحات نمایش موسیقایی سرداران
25 امين نقيب زاده   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
26 كيميا نوبخت 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
27 حسين نورايي   نمايش خورشيد كاروان ایلام
28 زهرا نوربخش 1378  بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
29 محمد رضا نوربخش    
30 مريم نوربخش  1374 بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
31 حسن نوروزنيا 1375 تبليغات نمايش خورشيد كاروان 
32 امير حسين نوروزي 1386 مديرفني و نصب دکور نمايش خورشيد کاروان در شهرهاي ابهر و رشت
33 رحيم نوروزي    
34 زهرا نوروزي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان 
35 زينب نوروزي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان 
36 مينا نوروزي 1378 بازيگر نمايش موسیقایی سرداران
37 حسين نوري   بازيگر خردسال نمايش خورشيد کاروان اروميه
38 ماندانا نيريزي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
39 پريسا نيك اخلاق    
40 محمد نيك روان   نمایش خورشيد كاروان
41 مهدي نيك روش   همسرايي نمايش خورشيد کاروان اروميه
42 هادي نيك نامي    
43 عباسعلي نيكو نژاد   بازيگر نمايش زخم مدينه
44 حميد نيلي    
45 مصطفی نوروزنیا 1375 بازيگر خردسال در نمايش زخم مدينه