بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
     هـ   32
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 بهروز هادي   عوامل نمايش خورشيد كاروان 
2 شادي هادي زاده 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
3 سعيد هاشمي   بازيگر نمايش خورشيد كاروان دزفول 
4 سيد جواد هاشمي 1374 بازيگر نمايش خاك تا افلاك 
5 حسين هدايت 1386 مدير توليدخورشيد كاروان
6 زينب هدايت زاده    
7 محسن هدايت نژاد   نور و صدا نمايش خورشيد كاروان دزفول 
8 سيد مهدي هوشي سادات 1386 نغمه سرایی اركستر هلال كاروان
9 مهسا هوشيار   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
10 علي هيهاوند   بازيگر نمايش زخم مدينه
11 زهرا سادات هاشمي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم