بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
    ث   6
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 عليرضا ثامني 1386 بازيگر نمایش خورشيد كاروان اروميه