بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
    ج   7
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 تينا جامه گري 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
2 بهزاد جاودان فرد    
3 مهدي جاور 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
4 حسين جز جوادي 1386 همسرايي نمايش خورشيد كاروان تفرش
5 زهرا جعفري   نمايش خورشيد كاروان سنندج
6 صابر جعفري 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
7 محسن جعفري    
8 مهدي جعفري   نمایش خورشيد كاروان
9 هديه جعفري   بازيگر خردسال خورشيد كاروان 
10 علي جعفري پوريان 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
11 رضا جلالي   همكاران نمايش خورشيد كاروان 
12 اكرم جلوداري    
13 مه سيما جلولي   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
14 محمد رضا جليل بال    
15 الناز جليلي   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
16 محمد رضا جليلي   گروه نمايشگاهي نمایش خورشيد كاروان تهران
17 مهناز جليلي   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
18 خاطره جمال دار 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
19 محمد رضا جمالي بيرامي 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
20 محمد رضا جنتي    
21 علي جنگل دوست 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
22 اميد جوان شيوني 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
23 محمد طه جوانمردي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
24 نيلوفر جودكي    
25 سليم جورجاني   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
26 حميدرضا جوكار 1385 حركات رزمي نمايش اذان صبح
27 خانم جهانباني    
28 زهره جهانپرور   طراح لباس نمايش زخم مدينه
29 مريم جهاندوست 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
30 علي جاودان 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم
31 آرمان جعفري 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان قم
32 محسن جهانباني   بازيگر نمايش زخم مدينه