بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
    چ   8
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 فائزه چابك 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
2 ابوالقاسم چادريان   حمل ونقل نمايش خورشيد كاروان دزفول 
3 محمد علي چرخچي   بازيگر نمايش خورشيد كاروان 
4 حامد چشم براه   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
5 ميلاد چهار محالي 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان شوشتر