بانک اطلاعات خدام الحسین علیه السلام

اسامی بیش از هزار نفر عوامل اجرایی بیست سال تلاش

 

        
    ح    9
ردیف نام نام خانوادگي زمان همكاري نوع همكاري
1 سبحان حاتمي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
2 علي حاتمي   نمايش خورشيد كاروان سنندج
3 امير حاج حيدري   نمايش خورشيد كاروان ایلام
4 ميثم حاج حيدري    
5 مهدي حاج علي زاده 1386 بازيگر نمايش اذان صبح
6 مهدي حاج مير آقا    
7 محمد حاج هاشمي   بازيگر خردسال خورشيد كاروان 
8 فريدون حاجتي 1381 نمايش خورشيد كاروان دزفول
9 امير حسين حاجي پور 1385 بازيگر كودك نمایش اذان صبح
10 محمد مهدي حاجي خاني 1386 همسرايي نمايش خورشيد كاروان تفرش
11 صدرا حاجيان    
12 اسدا.. حاجيلويي    
13 نيما حاضري   نمايش خورشيد کاروان كرمانشاه
14 ناصر حبيب زاده    
15 كيميا حبيبي    
16 سيد مصطفي حجتي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
17 مهدي حدادي 1386 همسرايي نمايش خورشيد كاروان تفرش
18 هادي حدادي 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
19 سعيد حداديان   نغمه سرای نمایش خورشید کاروان 
20 فاطمه حديدي    
21 احمد حر    
22 محمد حسام 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
23 خانم حسن آبادي   ارتباطات نمايش خورشيد كاروان 
24 جواد حسن زاده   بازيگر نمايش خورشيد كاروان 
25 خانم حسن زاده   نمایش خورشيد كاروان
26 فريبا حسن زاده 1386 بازيگر نمایش خورشيد كاروان اروميه
27 مجيد  حسن زاده 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
28 سيده فاطمه حسن نژاد   بازيگر خردسال خورشيد كاروان 
29 پريسا حسنعلي نژاد   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان دزفول 
30 رضا حسني 1386 بازيگر نمایش خورشيد كاروان اروميه
31 محمد رضا حسين پور 1386 بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان اروميه
32 حامد حسين زادگان   بازيگر نمايش زخم مدينه
33 رسول حسين زاده    
34 علي حسين زاده    
35 مهدي حسين زاده    
36 خانم  حسيني   بازيگر نمايش خورشيد كاروان گرگان
37 سيد بهنام حسيني    
38 مجيد حسيني 1374 دكور نمايش خاك تا افلاك 
39 هنگامه حسيني 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
40 هادي حسيني ضابط 1386 اركستر هلال كاروان
41 حامد حسيني فخر   بازيگر نمايش خورشيد كاروان 
42 محدثه حضرتي   نمايش خورشيد كاروان سنندج
43 فرشيد حفظي فرد 1386 نوازنده اركستر هلال كاروان
44 آمنه حق شناس 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
45 ميترا حكيم باشي 1378 بازيگر نمایش موسیقایی سرداران
46 خانم حكيمي   نمايش خورشيد كاروان سنندج
47 ميثم حميدي   همكاران نمايش خورشيد كاروان 
48 مينا حنجري    
49 جواد حيدري   شاعر
50 حسام حيدري    
51 محمد حيدري   بازيگر نمايش زخم مدينه
52 نيلوفر حيدري   بازيگر خردسال نمایش خورشيد كاروان تهران
53 علي اصغر حيدري راد 1386 نمايش خورشيد كاروان كاشان
54 وحيد حيدري نعيمي   بازيگر خردسال نمايش خورشيد كاروان 
55 ديبا حاجي خاني 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر
56 كيميا حاجي قرباني 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر
57 حنانه حباني 1386 بازيگر خردسال خورشيد كاروان ابهر
58 عبدالرضا حنظلي زاده 1386 محلات
59 فائزه حجتی واعظ 1387 همکار مالی موسسه