شماره خبر: 281
تاریخ: 1391/01/24

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

برگی به گذشته - تصاویر بروشور نمایش زخم مدینه در سال 1380

 

نمایش زخم مدینه

کاری از مؤسسه فرهنگی فدک

برای مشاهده تصاویر بروشور نمایش زخم مدینه در سال 1380 اینجا کلیک نمایید.