شماره خبر: 277
تاریخ: 1391/01/19

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

عضویت در خانواده بزرگ فرهنگی فدک

 

آیا مایلید از نمایش های موسسه فرهنگی فدک مطلع شوید؟

آیا مایلید از برنامه های فرهنگی موسسه با خبر شوید؟

آیا مایلید تا اجرای نمایش های فاخر دینی را به اطلاع شما برسانیم؟

وآیا دوست دارید شما را به برنامه های مناسب فرهنگی دعوت نماییم؟

کافیست تا مشخصات خود را به بصورت زیربه  شماره 09398758302

ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی- ایمیل

ما برای شما ایمیل و پیامک ارسال می کنیم.

 

          پس خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید :

1-  درخواست شما هنگامی ثبت می‌شود که از شماره فوق پیامکی دریافت کنید، در غیر این صورت ایمیل شما ثبت نشده است.