شماره خبر: 302
تاریخ: 1391/05/22

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

عکس یادگاری هنرمندان نمایش اذان صبح با وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1390