شماره: 234
تاریخ: 1389/9/22
مرجع: خبرگزاری فارس

مركز هنرهاي نمايشي از خورشيد كاروان حمايت مالي نكرده است

 مهدي متوسلي تهيه‌كننده نمايش خورشيد كاروان درباره با اجراي اين نمايش در ايوان شمس به خبرنگار تئاتر فارس گفت: نمايش خورشيد كاروان را مطابق هر سال با يك تيم جديدي از كارگردان و بازيگران كار مي‌كنيم.
وي ادامه داد: اين نمايش در بيستمين سال اجراي خود با 50 اجرا تا اواخر ماه صفر در ايوان شمس با كارگرداني محمود فرهنگ روي صحنه مي‌رود.
تهيه‌كننده اين نمايش تنها معاونت فرهنگي شهرداري تهران را تنها ارگان حامي خواند و به فارس گفت: مركز هنرهاي نمايشي تاكنون هيچ گونه حمايت مادي و معنوي را از اين نمايش به عمل نياورده است.
وي در رابطه با استقبال مخاطبان در ايوان شمس از اين نمايش نيز گفت: تا كنون كه نزديك به 10 روز به اجراي اين نمايش باقي مانده است و در اين مدت رزرو بليت‌هاي اين نمايش تمام شده و ما قادر به جوابگويي استقبال فراوان مخاطبان نيستيم.
وي در ادامه خبر از اجراي اين نمايش در شاهين‌شهر اصفهان را خبر داد و افزود: در اجراي اين نمايش سعي داشتيم با باز بودن فضا فارغ از موازي كاري در شهرستان‌ها نيز اين نمايش اجرا شود و پس از اجرا در تهران قصد داريم مطابق سال‌هاي پيش اين نمايش را در خارج از ايران نيز اجرا كنيم.
متوسلي در ادامه بيان داشت: به عنوان شخصي كه كار نمايش‌هاي مذهبي انجام مي‌دهم، شهادت مي‌دهم كه مركز هنرهاي نمايشي حمايت ويژه‌اي از اين نمايش به عمل نياورده و در برخي موارد حمايتش از اين آثار كمتر از ديگر نمايش‌هاست.