شماره: 245
تاریخ: 1389/11/6
مرجع: موسسه فرهنگی فدک
تقدير موسسه فرهنگی فدك از دکتر محمد حسین ايماني‌ خوشخو

 

مضامين فراواني در ادبيات، فرهنگ و دين ما وجود دارد كه مي‌تواند اساس نمايشنامه‌ها و آثار نمايشي قرار گيرد.

محمد حسين ايماني خوشخو؛ رييس كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پس از تماشاي نمايش "خورشيد كاروان" در تالار ايوان شمس با بيان اين مطلب گفت: زبان هنر، زبان تاثيرگذاري است كه مي‌تواند مضامين ارزشمند تاريخ، فرهنگ و دين ما را به نحو مناسبي بيان كند.

ايماني خوشخو با اشاره به توجه مخاطبان به اين آثار گفت: اگر مخاطب محوري را هم مورد توجه قرار قرار دهيم، استقبال قابل توجه مردم، ضرورت حمايت از توليد و اجراي چنين آثاري را يادآوري مي‌كند.

رييس كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد بر حمايت مسوولان از توليد آثاري كه مضامين موجود در ادبيات، فرهنگ و دين را در بردارد از شهرداري تهران براي حمايت از اجراي نمايش "خورشيد كاوان" در تالار ايوان شمس قدرداني كرد.

همچنين موسسه فرهنگي هنري فدك در اجراي دوشنبه چهارم بهمن ماه از محمد حسين ايماني خوشخو به خاطر چندین سال همکاری و حمایتهای بی دریغ ،قدرداني كرد.

نمايش "خورشيد كاروان" نوشته مهدي متوسلي و به كارگرداني محمود فرهنگ در تالار ايوان شمس اجرا مي‌شود.