شماره: 249
تاریخ: 1390/5/13
مرجع: ایرنا

نمايش هاي مذهبي براي اجراي مستمر نياز به سالن اختصاصي دارد

'محمود فرهنگ' روز شنبه به خبرنگار فرهنگي ايرنا گفت: موضوعات نمايشي با محوريت آثار مذهبي به اين علت در تاريخ هاي مشخص مذهبي به صحنه مي رود كه براي تامين سالن هاي اجراي عمومي در كشور، در مضيقه هستيم.
وي افزود: وقتي تعداد سالن ها فعال در زمينه ميزباني از آثار نمايشي را با تعداد توليدات نمايش در كشور مقايسه مي كنيم، متوجه مي شويم كه مسوولان براي هماهنگي اين اجراها با موانع سختي رو به رو هستند.
مدير دفتر نمايش‌هاي ديني مركز هنرهاي نمايشي گفت: اين درست است كه نزديك به 200 سالن با قابليت اجراهاي نمايشي در كشور وجود دارد، اما تعداد سالن هايي كه براي اجراي عمومي نمايش در پايتخت از آنها استفاده مي شود كمتر از انگشتان دو دست هستند و با اين معضل، مشخص است كه مسوولان فقط زماني را مي توانند براي اجراي آثار مذهبي در اختيار گروه هاي نمايشي قرار دهند كه محتواي آن اثر با واقعه مذهبي در زمان اجراي عمومي مطابقت داشته باشند.
كارگردان نمايش مذهبي 'خورشيد كاروان' با تاكيد بر اين نكته كه نمايش هاي مذهبي به علت محتواي آشنا و ديني، همواره با اقبال خوب مخاطب رو به رو مي شود، افزود: با وجود علم به اين آسيب ها، وقتي شنيده مي شود كه برخي دوستان با پسوندهايي مانند 'نمايش مناسبتي' با اين توليدات برخورد مي كنند، فقط مي توان به اين انديشيد كه نگاه عده اي به مقوله توليد آثار مذهبي، منطقي و متعادل نيست.
اين كارگردان درباره اجراي نمايش 'اذان صبح' كه قرار است با آغاز ماه مبارك رمضان در تالار وحدت اجراي عمومي خود را آغاز كند، گفت: نمايش 'اذان صبح' امسال در حالي سومين سال اجراي خود را پشت سر مي گذارد كه پيش از اين نيز در تالار وحدت به صحنه رفته اما تفاوت اجراي اين اثر در قياس با دوره هاي قبلي، در بازنويسي و تغييراتي است كه در متن نمايشي لحاظ شده است.
وي افزود: 'مهدي متوسلي' نويسنده اين اثر با توجه به مطالعات جديد، تغييراتي را در متن آن ايجاد كرده و اين عمل باعث حذف برخي صحنه هاي حاشيه اي و افزوده شدن چند صحنه مرتبط با محتواي اصلي نمايش، جهت پيشبرد اهداف و پيام اصلي آن شده و احساس من آن است كه مانند گذشته اين نمايش در بازخورد با مخاطب با توفيق خوبي مواجه خواهد شد.
فرهنگ با اشاره به داستان نمايش 'اذان صبح' خاطرنشان كرد: اتفاقات اين نمايش حول محور فرمان جهاد حضرت علي(ع) به پيروان خود جهت اجتماع در محلي به نام 'نخيله' بازمي گردد كه مقرر مي شود در پايان اين اجتماع، مسلمانان با اتحاد و همدلي براي مبارزه با مشركان بسيج شوند كه در اين ارتباط حوادثي شكل مي گيرد.
اين كارگردان با اشاره به بازيگران اين نمايش گفت: انوشيروان ارجمند، جليل فرجاد، سيروس كهوري ‌نژاد، كرامت رودساز، فرهاد بشارتي، اسدالله بابايي و كاظم نظري گروه بازيگران 'اذان صبح' را تشكل مي دهند و در كنار اين هنرمندان، يك گروه حركات فرم و نمايشي متشكل بر 30 بازيگر به ايفاي نقش مي پردازند.