شماره: 257
تاریخ: 1390/10/18
مرجع: شبکه هامون
گزارش سیمای سیستان و بلوچستان از برگزاری تعزیه تحت عنوان "خورشید کاروان"

 

اين برنامه تلویزیونی هر روز به سراغ يكي از كارگردانان تعزيه سيستان خواهد رفت و علاوه بر اينكه از نحوه و مكان اجراي آن گروه گزارش تهيه خواهد شد از تاريخ تعزيه در سيستان و جايگاه آن در باور مردم صحبت میشود.

همچنین در این برنامه هر روز يك حديث از امام حسين (ع) همراه با نريشن پخش خواهد شد . گزارش هایی از مساجد و نشان دادن حضور مردم و همچنين آمادگي آنان براي برگزاري عزاداري با شكوه و پررنگ يكي ديگر از آيتم هاي اين برنامه مي باشد و ...

http://zahedan.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=7714:-1390&catid=370:1390-04-13-07-09-09&Itemid=432