شماره: 262
تاریخ: 1390/10/19
مرجع: مرکز اسلامی انگلیس
گزارش تصویری اجرای نمایش خورشید کاروان در مرکز اسلامی انگلیس - 1387
 

نمایش خورشید کاروان در سال 1387 در مرکز اسلامی انگلیس اجرا گردید و مورد استقبال بی نظیر هموطنان مقیم لندن قرار گرفت. مرکز اسلامی انگلیس گزارش تصویری این نمایش را بر روی سایت خود قرار داده است که از شما دعوت می کنیم برای دیدن گزارش، روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.ic-el.com/dshow_list.asp?idnum=28&state=news