شماره: 263
تاریخ: 1390/10/19
مرجع: سایت تبیان
تصاویر تئاتر خورشید کاروان - منبع: سایت تبیان
 

برای دیدن تصاویر بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=113624