شماره خبر: 287
تاریخ: 1391/03/09

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

گزارش کامل اجرای نمایش زخم مدینه از سال 1372 تا سال 1391

     

سري اجرا

سال اجرا

محل اجرا

تعداد اجرا

1

1372

دانشگاه تهران

10

2

1375

تالار وحدت

12

3

1376

تالار وحدت

17

4

1377

تالار وحدت

20

5

1378

فرهنگسراي بهمن

30

6

1380

فرهنگسراي بهمن

30

7

1380

سالن كوثر

15

8

1382

تالار وحدت

20

9

1385

تالار وحدت

22

10

1388

تالار شهداي كرج

17

11

1391

تالار اصلی برج آزادی

24

جمع اجرا : 217 اجرا

جمع كل بازديدكننده : 174500 نفر