شماره خبر: 296
تاریخ: 1391/05/09

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

گزارش کامل آماری اجرای نمایش اذان صبح

      

ردیف

سال

محل

تعداد

1

1385

تهران - تالار وحدت

28

2

1386

تهران - تالار وحدت

20

3

1390

تهران - تالار وحدت

27

جمع : 75  اجرا

جمع كل بازديدكننده : 52 هزار نفر