شماره دست نوشته: 19
زمان نگارش: زمستان 1391

صفحه نخست

نگارنده: عبدالرضا کیهانی

آقا اشتباه شده!!!

            

      هر سال که تمرین خورشید کاروان آغاز می شود، با پیشنهاد بازیگران و عوامل، تغییراتی روی متن و شکل اجرا صورت می گیرد. این مسئله در سالهایی که تغییرات در بازیگران زیاد باشد پر رنگ تر می شود.

      سال 1381 تیم بازیگران کاملا عوض شده بود. پیشنهادها برای تغییرات بسیار زیاد بود و خیلی از آن ها هم با نظر نویسنده و کارگردان انجام شد .

      اجرای آن سال درسالن اصلی تئاترشهر انجام می شد، یادم نیست که چند اجرا گذشته بود ولی تعداد زیادی اجرا نشده بود، اجرا شروع شد من هم کنار در قسمت ورودی سالن ایستاده بودم و برنامه را نگاه می کردم. اواسط اجرا یک تماشاچی سریع دوید و به طرف من آمد و گفت: آقا اشتباه شده !..

      گفتم: چی اشتباه شده؟...

      گفت: این بازیگر اشتباه کرد، باید فلان کار را می کرد.

      گفتم: نه آقا کارش را درست انجام داد.

     گفت: نه آقا من  23 بار این نمایش را دیده ام و همه آن را از حفظ هستم این بازیگر اشتباه کرده، خلاصه در همان میان نمایش او را توجیه کردم که در کار تغییراتی انجام شده است.

 عبدالرضا کیهانی

 زمستان 1391