شماره خبر: 334
تاریخ: 1392/02/20

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

نمایی از جلوه های ویژه نمایش "از خاک تا افلاک" -  تهران - تئاتر شهر- سال  1385