شماره خبر: 339
تاریخ: 1392/03/08

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

اولین ساخت دکور(یونولیتی) برای نمایش خورشید کاروان - دبی - سال 1388