شماره خبر: 340
تاریخ: 1392/03/08

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

علی دایی و حبیب کاشانی در مراسم اختتامیه نمایش خورشید کاروان - دبی - سال 1388