شماره خبر: 345
تاریخ: 1392/04/15

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

اکبر عبدی، محمود راسخ فر و حميد ابراهيمي در نمايش پنجره فولاد - تهران - فرهنگسرای خاوران - سال 1390