شماره خبر: 349
تاریخ: 1392/04/29

صفحه نخست

مرجع: خبرگزاری آرتنا

تفکرات حاکم بر تئاتر ریشه ای باشد

      

        

 

        انوشیروان ارجمند بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان در گفتگو با خبرنگار آرتنا در مورد وضعیت و شرایط حاکم بر تئاتر کشور بیان داشت: ما باید از درون تئاتر کشور یک نگارش کلی کارشناسی بر روی آثار انجام دهیم تا نمایشی با ساختار جدید در بستر این هنر در این سرزمین فرهنگ خیز خلق شود.
         وی با اشاره به لزوم استعدادیابی در تئاتر تصریح کرد: نگاه به تئاتر باید با تفکرات ریشه ای همراه باشد. ما در همه زمینه ها با یک نظارت کلی دنبال کشف استعدادهای ناب در استان های کشور هستیم. برای اینکه آینده فرهنگ و هنر این سرزمین را هم تضمین کنیم باید در حوزه هایی مانند تئاتر در استان ها و شهرستان های کشور زمینه استعدادیابی را فراهم کنیم زیرا در همین حوزه تئاتر وقتی ما نمایش هایی از شهرستان ها را بروی صحنه می بینیم شاهد هستیم که چه استعدادهای نهفته ای در این حوزه در شهرستان های ما وجود دارد که ما از آنها غافل هستیم.
         بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون کشورمان با تاکید بر موضوع صرف درست هزینه ها، اظهار داشت: هزینه ها باید در حوزه های مختلف هنری مانند تئاتر درست صرف شود تا با اعمال برخی برنامه های نادرست کمتر شاهد هدر رفتن آنها باشیم. هزینه های تئاتر باید در حوزه پرورش و تضمین آینده این هنر ریشه دار در کشور صرف شود تا ما شاهد ادامه حیات تئاتر در آینده باشیم.
         ارجمند در خاتمه در مورد ایجاد بستری مناسب برای عرض اندام جوانان در شاخه های مختلف فرهنگ و هنر، اظهار داشت: ما باید مسیر عرض اندام در حوزه های مختلف فرهنگ و هنر را برای قشر جوان و علاقه مند به هنرهایی مانند تئاتر، سینما و تلویزیون را باز کنیم و به افزایش تجربیات و دانسته های آنها در این فضا کمک کنیم تا آنها بتوانند در آینده حوزه فرهنگ و هنر را در شاخه های مختلف مدیریت کنند.