شماره خبر: 350
تاریخ: 1392/05/05

صفحه نخست

مرجع: روابط عمومی موسسه

 فرهاد بشارتی و کرامت رودساز در نمایش اذان صبح - تهران - تالار وحدت - سال 1390