عنوان نمایش: خورشید کاروان

نویسنده: مهدی متوسلی

متن نمایش مشاوران مذهبی نمایش
منابع و مآخذ نمایش گزیده تصاویر نمایش
نظرات تماشاگران تصاویر پوستر نمایش
گزارش آماری نمایش تصاویر دعوت نامه نمایش
عوامل اجرایی نمایش بازتاب رسانه اي

فایل های صوتی نمایش خورشید کاروان:

افکت صوتی شماره یک

نمایشنامه رادیویی خورشید کاروان

 

صفحه نخست          در باره موسسه               ارتباط با ما                   بانک اطلاعات خدام الحسین(ع)                  خانواده بزرگ فرهنگی