عنوان ارکستر: هلال کاروان

آهنگساز و رهبر ارکستر: سعید ذهنی

متن مشاوران مذهبی
منابع و مآخذ گزیده تصاویر ارکستر
نظرات تماشاگران تصویر پوستر ارکستر
گزارش آماري تصویر دعوت نامه
عوامل اجرایی بازتاب رسانه اي

فایل صوتی ارکستر هلال کاروان:

 

قطعه شماره یک - قافله

 

قطعه شماره دو - حر

 

قطعه شماره سه - عطش

 

قطعه شماره چهار - علمدار

 

قطعه شماره پنج - وداع

 

صفحه نخست          در باره موسسه               ارتباط با ما                   بانک اطلاعات خدام الحسین(ع)                  خانواده بزرگ فرهنگی