عنوان نمایش موسیقایی: سرداران

نویسنده: مهدی متوسلی

متن نمایش مشاوران مذهبی نمایش
منابع و مآخذ نمایش گزیده تصاویر نمایش
نظرات تماشاگران تصویر پوستر نمایش
گزارش آماري تصویر دعوت نامه
عوامل اجرایی بازتاب رسانه اي

فایل افکت صوتی نمایش موسیقایی سرداران:

افکت صوتی شماره یک

افکت صوتی شماره دو

 

صفحه نخست          در باره موسسه               ارتباط با ما                   بانک اطلاعات خدام الحسین(ع)                  خانواده بزرگ فرهنگی