صفحه نخست

دست نوشته ها

خانم تارا، تماشاچی زخم مدينه

مهدی متوسلی

چند ماه به محرم مونده بود

فدک، فاطمه، زخم مدينه

انوشیروان ارجمند

لهيب آتش از روزنه‌های دری

چقدردلم برایت تنگ شده،...

اسدالله بابایی

نوشتن و جمع و جور کردن و

چاره ای نیست، زمانه بد شده...

مهدی امینی

یک روز امدیم و رفتیم و

طرحی برای نمایش آنکه بود، آنکه نبود  مهدی متوسلی

تصوير صحنه: حصاري آهنين

اگه گذاشتم آبگوشت بخوری

مهدی متوسلی

گوشی رو برداشتم و گفتم

سرگشته در فرودگاه 1

علیرضا عابدینی

اگر در فرودگاهی خارج از کشور

مدیریت نسکافه ای

مهدی امینی

به خودمان آمده بودیم و همت و

سرگشته در فرودگاه 2

علیرضا عابدینی

از آنجا شروع می شود

سهم برنامه امام حسین علیه السلام

عبدالرضا کیهانی

روزهای اول کار موسسه فدک بود

خدا جواد را رحمت کند

عبدالرضا کیهانی

خدا جواد  حسن زاده را رحمت کند

قصه قصه امروز نیست  

مهدی امینی

آن روزها هم سنگ می زدند

سیخ جوجه کباب

حسین عالم بخش

یک روز کامل بود که تمام شهر

نمی خواهم ناراحت شوید.... اما

  مهدی متوسلی

آنها که سال های اول خورشید

ماجرای شنیدنی از خورشید اصفهان

عبدالرضا کیهانی

اجرای اصفهان بود سال 78، قبل

اولین اجرای نمایش زخم مدینه

عبدالرضا کیهانی

اولین اجرای نمایش زخم مدینه بود

من شک هستم

  مهدی متوسلی

دیروز او را دیدم. سلام کردم و او

یازده سال بازی انوشیروان ارجمند

محمود فرهنگ

قدم هایم را تندتر می کردم، هوای

از زمین به اسمان می بارد

مهدی امینی

معمولا وقتی تصمیم می گیری یک 

آقا اشتباه شده !!!

عبدالرضا کیهانی

هر سال که تمرین خورشید کاروان

حمید بازیگر توانایی بود

اسدالله بابایی

کم کم به شروع اجرا نزدیک

آقا به تماشاچیان تذکر دهید

عبدالرضا کیهانی

سال های ابتدایی خورشید کاروان

بارک الله فاطمه خانم

اسدالله بابایی

وقتی همه بچه هایی که انتخاب

عمو محمود

عبدالرضا کیهانی

اجرای خورشید کاروان در کردستان

مگه شما هم سرطان دارید

اسدالله بابایی

سال نود قرعه اجرا و آماده سازی

آقای وزیر ببخشید

عبدالرضا کیهانی

سالهای ابتدایی خورشید کاروان 

اهمیت پرداختن به تئاتر دینی

محمود فرهنگ

با مرور 34 سال برپایی جشنواره

هما خانم

عبدالرضا کیهانی

تازه ازدواج کرده بودم  

امام حسین اختصاصی نیست

عبدالرضا کیهانی

سال هشتاد تصمیم مهمی در موسسه

بلال

عبدالرضا کیهانی

سال های اول اجرای خورشید